eCorpoNet

Nową oferowaną przez Bank Spółdzielczy w Raszkowie aplikacją do zdalnej obsługi rachunku (zarówno osobistego jak i bieżącego) za pomocą przeglądarki internetowej jest eCorpoNet. Nowoczesna, a zarazem bezpieczna usługa, łatwa i dostępna z dowolnego miejsca na świecie, umożliwiająca dostęp do rachunku przez 24 godziny na dobę.

Korzyści

  • skrócenie do minimum czasu spędzonego w Banku,
  • kontrolowanie na bieżąco stanu rachunku,
  • wysyłanie przelewów,
  • dokonywanie operacji na rachunku bez konieczności wizyty w Bank
wykonanie: Intelis Media | Bezpieczeństwo |Polityka Cookies
© 2024 Bank Spółdzielczy w Raszkowie