SMS Banking

Moduł SMS Banking jest jednym z elementów naszego systemu bankowego. Program zapewnia dostęp do rachunku bankowego za pośrednictwem telefonu komórkowego w dowolnym miejscu na świecie, w którym działa telefon klienta.

Program SMS Banking generuje komunikaty SMS:

- wysyłanie do Posiadacza rachunku za pomocą komunikatu SMS informacji po każdej powstałej na rachunku operacji. Wiadomość taka zawiera rodzaj operacji i saldo rachunku.

wykonanie: Intelis Media | Bezpieczeństwo |Polityka Cookies
© 2024 Bank Spółdzielczy w Raszkowie