Karta Visa Business Electron

Karta płatnicza VISA business electron, to międzynarodowa karta płatnicza przeznaczona dla Posiadaczy rachunku bieżącego rolnika .
To nowoczesny, bezpieczny i uniwersalny środek płatniczy zapewniający stały i szybki dostęp do pieniędzy 24h na dobę.

Korzyści:

 • wypłata gotówki w ponad 3000 bankomatach oznaczonych logiem Spółdzielczej Sieci Bankomatowej (Zrzeszenia: GBW S.A Bank BPS S.A., MR Bank )
 • możliwość dokonywania codziennych płatności bez prowizji w punktach handlowo-usługowych w kraju i za granicą, oznaczonych logiem VISA,
 • sprawdzenie wysokości wolnych środków w bankomatach świadczących taką usługę,

Karta Visa Business Electron wydawana jest do rachunków bieżących rolników oraz rachunków bieżących przedsiębiorców indywidualnych. Karta Visa Business Electron jest międzynarodową kartą płatniczą, za pomocą której Posiadacz/ Użytkownik karty może dokonywać w kraju i za granicą:

 1. płatności za towary i usługi w formie bezgotówkowej w punktach handlowych i usługowych akceptujących karty,
 2. wypłaty gotówki w kasach banków i bankomatach oznaczonych logo umieszczonym na awersie i/lub rewersie karty.

Karta nie może zostać użyta przy zakupach telefonicznych, dokonywanych drogą pocztową lub poprzez Internet.

Kartą może posługiwać się tylko osoba, której imię i nazwisko widnieje na awersie karty oraz operacje przy użyciu karty mogą być dokonywane do wysokości dostępnych środków. Wypłaty z bankomatów oznaczonych logo: zwolnione są od opłat prowizyjnych.

Karta wydawana jest na okres 4 lat i ważna jest do ostatniego dnia miesiąca określonego na karcie.

Podpis na karcie
Zawsze podpisz się na karcie najlepiej całym imieniem i nazwiskiem, lub co najmniej pierwszą literą imienia i nazwiskiem.

Posługując się kartą płatniczą należy pamiętać:

 • nie noś PIN-u razem z kartą
 • nie udostępniaj nikomu PIN-u z kartą
 • miej zawsze nr telefonu pod który możesz zgłosić zastrzeżenie karty
 • bezwzględnie nie zapisuj PIN-u na karcie
 • chroń kartę przed uszkodzeniami mechanicznymi, polem magnetycznym oraz silnymi promieniami słonecznymi


Utrata karty
W przypadku utraty karty (zagubienie, kradzież) należy natychmiast powiadomić PolCard celem zastrzeżenia karty. Zastrzeżenia kart można dokonywać przez całą dobę, 7 dni w tygodniu dzwoniąc pod niżej podane nr telefonów:

z kraju - tel. 22 515 31 50 lub 22 515 30 00
z zagranicy - tel. 00 48 22 515 31 50 lub 00 48 22 515 30 00

Im szybciej nastąpi zastrzeżenie, tym mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia strat wynikłych z nieuczciwego wykorzystania karty. Zastrzeżenie dokonane telefonicznie należy potwierdzić w Oddziale, który wydał kartę. Klienci którzy chcą zminimalizować straty wynikłe z utraty karty mogą ubezpieczyć się z tytułu nieuprawnionego użycia karty płatniczej.

Ubezpieczenie
Przedmiotem ubezpieczenia są szkody powstałe na skutek nieuprawnionej transakcji dokonanej przy użyciu karty płatniczej polegającej na:

 • wypłacie środków pieniężnych w placówkach bankowych
 • dokonaniu płatności za towary i usługi


Zakresem ubezpieczenia objęte są wypadki zaistniałe na terytorium RP oraz za granicą. Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje nieuprawnione transakcje dokonane w ciągu 24 godzin przed zastrzeżeniem karty płatniczej przez Ubezpieczonego. Składka za miesięczny okres ubezpieczenia wynosi 1,90 zł i obejmuje odpowiedzialność za transakcje dokonane kartą utraconą powyżej PLN kwoty 150 euro.

3D-Secure umożliwia dokonywanie przez Internet płatności o zwiększonym stopniu bezpieczeństwa. Każda transakcja potwierdzana jest dodatkowym hasłem, które klient nadaje przy rejestracji karty w usłudze.

Rejestracja karty wykonywana jest jednokrotnie - klient w trakcie dokonywania płatności w sklepie internetowym zostanie poproszony o rejestrację, która wymaga potwierdzenia swojej tożsamości poprzez podanie danych osobowych znanych przez bank i ustalenie hasła. Przy kolejnych zakupach przez Internet poza podaniem danych z karty, potwierdzenie płatności będzie polegać na podaniu ustalonego hasła.

Podczas rejestracji klient określa również komunikat osobisty - tekst, który będzie wyświetlany przy każdej płatności kartą i stanowi dodatkowe potwierdzenie autentyczności strony.

Uwaga: w przypadku kart Maestro, Visa Electron lub Visa Business Electron w procesie rejestracji wymagane jest podanie hasła tymczasowego przekazanego przez Bank - w celu uzyskania hasła klient powinien skontaktować się z oddziałem Banku. Następnie w trakcie rejestracji klient ustanawia własne hasło do usługi, które będzie służyć do potwierdzania transakcji przy kolejnych zakupach przez Internet.

System posiada certyfikację organizacji płatniczych Visa International oraz MasterCard International.

Klient może również zarejestrować kartę przed dokonaniem płatności kartą przez Internet:

wykonanie: Intelis Media | Bezpieczeństwo |Polityka Cookies
© 2024 Bank Spółdzielczy w Raszkowie