Kredyt w rachunku bieżącym - "Agrokredyt"

  • Udzielany w formie odnawialnej linii kredytowej na okres 5 lat z możliwością odnowienia na kolejny okres
  • Przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności gospodarstwa rolnego bez konieczności udokumentowania wydatków
  • Korzystne oprocentowanie zmienne
  • Wysoka kwota kredytu
  • Wykorzystanie kredytu w formie gotówkowej lub bezgotówkowej
  • Każdy wpływ na rachunek bieżący zaliczany jest na spłatę kredytu powodując jednocześnie automatyczne odnowienie się kwoty limitu o kwotę dokonanej spłaty
  • Bardzo dogodne formy zabezpieczenia
  • Szybka decyzja kredytowa

Brak opłat za prowadzenie rachunku bieżącego !

wykonanie: Intelis Media | Bezpieczeństwo |Polityka Cookies
© 2024 Bank Spółdzielczy w Raszkowie