Terminowe lokaty oszczędnościowe

Bezpieczeństwo i atrakcyjny zysk!
Terminowe lokaty oszczędnościowe to wysokooprocentowane rachunki służące do przechowywania środków pieniężnych na określony czas. Przeznaczone są dla Klientów, ceniących bezpieczeństwo lokowanych środków i zainteresowanych osiągnięciem zysku.

Terminy lokat: 1M, 3M, 6M, 12M, 24M, 36M

Depozyty w Banku Spółdzielczym w Raszkowie są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (w zakresie przewidzianym ustawą o BFG).Gwarancjami Funduszu w 100% objęte są środki pieniężne do wysokości równowartości w złotych 100 000 euro. W przypadku środków na rachunkach wspólnych (np. współmałżonków) limit gwarancji 100 000 euro dotyczy każdego ze współposiadaczy rachunku.

wykonanie: Intelis Media | Bezpieczeństwo |Polityka Cookies
© 2024 Bank Spółdzielczy w Raszkowie