Rachunek bieżący

Przeznaczony do rozliczeń związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego

Korzyści z posiadania rachunku:

  • Swobodne korzystanie ze zgromadzonych środków pieniężnych.
  • Dostęp do rachunku poprzez kasy w banku oraz przy użyciu kart płatniczych.
  • Możliwość ustanowienia Pełnomocnika do rachunku.
  • Możliwość lokowania nadwyżek finansowych na lokatach.
  • Możliwość obsługi rachunku przez Internet – 24 godziny na dobę.
  • Zawsze aktualny stan konta – dzięki usłudze SMS.

Bank nie pobiera opłat za prowadzenie rachunku!

wykonanie: Intelis Media | Bezpieczeństwo |Polityka Cookies
© 2024 Bank Spółdzielczy w Raszkowie