Kredyt gotówkowy na dowolny cel

Promocją objęte są kredyty gotówkowe, z terminem spłaty do 60 miesięcy, do kwoty 50.000,00 zł, roczne stałe oprocentowanie nominalne wynosi 7,90%, prowizja przygotowawcza wynosi 2% .

Dla reprezentatywnego przykładu kwota udzielonego kredytu 20.000,00 zł, całkowita kwota kredytu 20.000,00 zł(bez kredytowania kosztów), okres kredytowania 36miesięcy, roczne stałe oprocentowanie nominalne wynosi 7,90%, kwota odsetek 2.474,82 zł, całkowity koszt kredytu wynosi 2.874,82 zł, w którego skład wchodzą: prowizja za udzielenie kredytu 400,00 zł, odsetki od kredytu 2.474,82 zł, koszt usług dodatkowych 0,00 zł, 36 równych miesięcznych rat: 35 rat równych po 624,30 zł i ostatnia rata wyrównująca w wysokości 624,32 zł, przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 9,71%; całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 22.874,82 zł.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i Kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.

Powyższe kalkulacje zostały sporządzone na dzień 11.01.2023 r.

Niniejszy materiał ma charakter reklamy i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Szczegóły promocji w placówkach Banku.

Promocja obowiązuje do 31 lipca 2023 r.

wykonanie: Intelis Media | Bezpieczeństwo |Polityka Cookies
© 2023 Bank Spółdzielczy w Raszkowie