Terminowe lokaty oszczędnościowe

Bezpieczeństwo i atrakcyjny zysk!
Terminowe lokaty oszczędnościowe to oprocentowane rachunki służące do przechowywania środków pieniężnych na określony czas. Przeznaczone są dla Klientów, ceniących bezpieczeństwo lokowanych środków i zainteresowanych osiągnięciem zysku.

Terminy lokat: 1M, 3M, 6M, 12M, 24M, 36M

Depozyty w Banku Spółdzielczym w Raszkowie są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (w zakresie przewidzianym ustawą o BFG).Gwarancjami Funduszu w 100% objęte są środki pieniężne do wysokości równowartości w złotych 100 000 euro. W przypadku rachunków wspólnych, kwota gwarantowana jest wyliczana odrębnie dla każdego ze współposiadaczy stosownie do udziału każdego z nich wynikającego z postanowień umowy rachunku bankowego, a w ich braku - w częściach równych a następnie obliczana wartość gwarancji dla każdej z części.

wykonanie: Intelis Media | Bezpieczeństwo |Polityka Cookies
© 2024 Bank Spółdzielczy w Raszkowie