Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy

Rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy ROR dla osób prywatnych, emerytów i rencistów oraz młodzieży

  • otwarcie rachunku - BEZ OPŁAT
  • prowadzenie rachunku - BEZ OPŁAT,
  • wpłaty i wypłaty gotówkowe - BEZ OPŁAT,
  • karta płatnicza na 4 lata - ZA DARMO!,
  • oprocentowanie środków na rachunku,
  • niskie prowizje w zakresie rozliczeń bankowych,
  • łatwy dostęp do rachunku za pomocą internetu i usługi SMS.

Książeczki A Vista płatne na każde żądanie !!!

wykonanie: Intelis Media | Bezpieczeństwo |Polityka Cookies
© 2024 Bank Spółdzielczy w Raszkowie