Wskaźniki referencyjne

Na światowych rynkach finansowych od kilku lat trwa reforma wskaźników referencyjnych stopy procentowej. Skutkiem tej reformy jest postępująca zmiana funkcjonowania systemu finansowego. Świat jest w trakcie aktualizacji lub zmian dotychczas stosowanych wskaźników stopy procentowej, tworzenia nowych wskaźników jak i tworzenia planów awaryjnych obejmujących wpływ tych zmian na relację umowną między Klientami oraz Bankami. Bank Spółdzielczy w Raszkowie również uczestniczy w tym procesie.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami, które na bieżąco aktualizujemy, monitorując zmieniającą się sytuację w tematyce wskaźników referencyjnych w Polsce i na świecie.

wykonanie: Intelis Media | Bezpieczeństwo |Polityka Cookies
© 2024 Bank Spółdzielczy w Raszkowie