Bezpieczeństwo kont internetowych

Przed zalogowaniem się do bankowości elektronicznej należy zweryfikować, czy certyfikat strony wystawiony jest dla ecorp.bsraszkow.com.pl, (kliknięcie na "zatrzaśniętą kłódkę" w pasku przeglądarki). Brak "zatrzaśniętej kłódki" oznacza, że mamy do czynienia z niebezpiecznym połączeniem, w którym dane nie są szyfrowane. Zaleca się używać firewalla i oprogramowania antywirusowego, a także regularnie dokonywać aktualizacji oprogramowania na stacji roboczej korzystającej z bankowości elektronicznej. Nie należy dokonywać płatności i logować się do serwisów bankowości elektronicznej z podaniem swojego hasła w punktach bezpłatnego publicznego dostępu do Internetu - w tzw. hot-spotach.

Po zakończeniu pracy w bankowości elektronicznej należy wylogować się używając przeznaczonej do tego opcji w aplikacji, gwarantuje to poprawne zamknięcie sesji przez użytkownika. Bank nigdy nie prosi telefonicznie ani w formie e-mail o podanie haseł lub potwierdzanie danych umożliwiających autoryzację operacji (np. login i klucz autoryzacji).

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Bankiem.

Uwaga na nowe zagrożenia w systemach bankowości internetowej.

„Jeśli w procesie logowania wyświetlona zostanie reklama blokująca okno przeglądarki lub otrzymają Państwo komunikat informujący o przerwie technicznej lub podobny, uprzejmie prosimy o niezwłocznie zawiadomienie banku oraz czasowe wstrzymanie się z korzystania z systemu bankowości elektronicznej.”

Przypominamy o stosowaniu zasad, które pomogą w bezpiecznym korzystaniu z bankowości elektronicznej:

  • Aktualizuj wersję przeglądarki
  • Zabezpiecz komputer aktualnym oprogramowaniem antywirusowym
  • Regularnie aktualizuj system operacyjny
  • Chroń telefon i tablet logując się do bankowości elektronicznej

Aktualne informacje o zagrożeniach można sprawdzić na stronie Związku Banków Polskich.

wykonanie: Intelis Media | Bezpieczeństwo |Polityka Cookies
© 2024 Bank Spółdzielczy w Raszkowie