O Banku

Misją Banku Spółdzielczego w Raszkowie jest świadczenie kompleksowych usług finansowych na rynku lokalnym w sposób zapewniający zaspokojenie potrzeb klientów detalicznych, rolników, małych i średnich przedsiębiorstw, zamieszkujących lub prowadzących działalność gospodarczą na terenie działania Banku, jednostek samorządu terytorialnego, jak również podejmowanie i wspieranie inicjatyw mających na celu rozwój środowiska lokalnego i jego społeczności.

wykonanie: Intelis Media | Bezpieczeństwo |Polityka Cookies
© 2023 Bank Spółdzielczy w Raszkowie