Informacja o przedsiębiorcach

Bank Spółdzielczy w Raszkowie, działając na podstawie art. 111b ustawy Prawo bankowe, informuje o przedsiębiorcach lub przedsiębiorcach zagranicznych mających dostęp do tajemnicy bankowej, którym zgodnie z art. 6a ust. 1 i 7 ustawy Prawo bankowe powierzył wykonywanie określonych czynności bankowych lub czynności faktycznych związanych z działalnością bankową.

1. SoftNet sp. z o.o., z siedzibą ul. Pana Tadeusza 2,30-727 Kraków, REGON: 35050697800000, NIP: 6780052374, KRS: 0000181332

2. e-QSM Consulting Sp. z o.o z siedzibą ul. Przemysłowa 15/17/239 61-579 Poznań, REGON: 384461580, NIP: 7831806399, KRS 0000805232

wykonanie: Intelis Media | Bezpieczeństwo |Polityka Cookies
© 2024 Bank Spółdzielczy w Raszkowie